Werkwijze

 Van bewustwording naar actie en verandering


Kennismaken
Alles begint met een persoonlijke kennismaking. Ik maak graag even kennis om duidelijk te krijgen wat het vraagstuk is waarbij ik kan helpen. Om vast te stellen of we elkaar kunnen helpen, of er een match is, of niet. Dit is natuurlijk een geheel vrijblijvend gesprek.

 1. Project management en traject begeleiding
  Ik denk en bouw graag mee. Hoe een organisatie van een eerste bewustwording van werkgeluk door een workshop bijvoorbeeld, naar een employee experience gaat waar geluk centraal staat. Stel de vraag en ik denk mee hoe we samen resultaat kunnen behalen.
 2. Geluksmeting
  Wanneer je duidelijk wilt krijgen hoe het met het werkgeluk in je team staat, hoe bevlogen en betrokken zij zijn, kan er met een meting inzicht worden gegeven. People2win kan deze meting zelf afnemen en hierover rapporteren. Dit onderzoek kan makkelijk herhaald worden nadat acties hebben plaats gevonden zodat bijsturen op tijd kan plaatsvinden.Daarnaast kan People2win als partner optreden in de begeleiding naar een uitgebreidere (eventueel wekelijkse meting) met dashboard voor managers en organisatie .
 3. Korte Presentatie Werkgeluk
  Een korte presentatie die in gaat op wat werkgeluk is en waarom het belangrijk is met als doel werkgeluk als thema bespreekbaar te maken in teams en de organisatie met een “fun” element.
 4. Workshop Werkgeluk
  Wanneer er inzicht is hoe het staat met werkgeluk kan er als vervolg een workshop plaatsvinden. In de workshop ga je als team aan de slag want door te doen leer je het meest.  Na de workshop zullen teams weten welke punten ze in de gaten moeten houden, wat zij zelf kunnen doen om werkgeluk te vergroten en hoe ze werkgeluk een vervolg willen geven. Mijn workshops maak ik op maat. Afhankelijk van waar je als organisatie op wilt inzoomen of welke output je verwacht, kan de workshop tot 3 of 4 uur uitgebreid worden.
 5. Andere behoeften?
  People2Win werkt samen met Fan Factory. Zij hebben als doel mensen fan te maken van merk en werk. Een doel waar Peope2Win veel raakvlakken in heeft. Naast de employee Experience waar werkgeluk ook aan bijdraagt gaat Fan Factory verder. Zij bieden een uitgebreid pakket van tools en begeleiding in zowel Employee Experience als Customer Experience. Door beiden zo optimaal mogelijk neer te zetten creëer je een winnend bedrijf! Meer weten? Neem contact op en kijk op de website van Fan Factory